Re: [Lugbz-list] ubuntu/debian pacchetti da mantenere in locale